brond ze strzyżeniem i modelowaniem
ombre hair ze strzyżeniem i modelowaniem
duo color ze strzyżeniem i modelowaniem
flamboyage ze strzyżeniem i modelowaniem
illusion shadow ze strzyżeniem i modelowaniem
sombre ze strzyżeniem i modelowaniem
specjal blond ze strzyżeniem i modelowaniem

550

550

550

550

550

550

550

700

700

700

700

700

700

700

Fryzjer stylista

koloryzacja artystyczna SCREEN

koloryzacja artystyczna GUY TUNG