balayage ze strzyżeniem i modelowaniem
balayage z podstawą, strzyżeniem i modelowaniem
balayage GUY TANG ze strzyżeniem i modelowaniem
balayage GUY TANG z podstawą, strzyżeniem i modelowaniem

300

280

250

390

350

300

350

300

280

460

400

380

długie      średnie      krótkie  

Fryzjer stylista