balayage ze strzyżeniem i modelowaniem
balayage z podstawą, strzyżeniem i modelowaniem
balayage GUY TANG ze strzyżeniem i modelowaniem
balayage GUY TANG z podstawą, strzyżeniem i modelowaniem

360

320

280

420

380

340

400

350

300

480

440

400

długie      średnie      krótkie  

Fryzjer stylista